Kajaanin lääkärikeskus

Kasarminkatu 2t rak 22, 87100 Kajaani, 00000, Kajaani