Hengenahdistus

Hengenahdistus

Hengenahdistus voi tuntua äkillisenä tukehtumisen tunteena tai kehittyä hitaammin ja ilmetä pahenevana hengästymisenä. Hengenahdistuksen taustalla voi olla useita keuhkosairauksia, mutta myös sydäntauteja ja muita syitä.

Hengenahdistuksen syyt?

Äkillinen hengenahdistus saattaa olla pelottava kokemus. Hengitystiet menevät kokonaan tai osittain tukkoon, ilma ei kulje ja tuntuu kuin rinnan päällä olisi suuri paino. Äkillisen hengenahdistuksen voi aiheuttaa moni syy.

Selvä syy äkilliseen hengenahdistukseen on jonkin vierasesineen joutuminen kurkunpäähän tai henkitorveen. Raju allerginen kohtaus, anafylaktinen reaktio, voi myös saada hengen salpautumaan.

Myös eri sairaudet voivat aiheuttaa äkillisen hengenahdistuksen, esimerkiksi astmakohtaus, keuhkoveritulppa tai lapsilla esiintyvä vaikea kurkunpääntulehdus. Ilmarinta, eli ilma keuhkopussissa, aiheuttaa myös tunteen tukehtumisesta. Keuhkokuume, astman pahenemisvaihe tai nopeasti kehittyvä sydämen vajaatoiminta saattavat aiheuttaa hengenahdistuksen päivässä tai parissa.

Melko harmiton äkillisen hengenahdistuksen syy voi olla myös niin sanottu toiminnallinen äänihuulisalpaus, jossa äänihuulet kouristuvat ja ilman kulku salpautuu hetkeksi. Äänihuulisalpauksen voi aiheuttaa esimerkiksi jokin nielua ärsyttävä tekijä, kuten chili tai fyysinen rasitus.

Yleisempää on kuitenkin, että hengenahdistus kehittyy vähitellen. Kehitys voi tapahtua huomaamatta, alkaessa hengästyä entistä helpommin. Lopulta jo levossa ahdistaa. Tavallinen syy hitaasti kehittyvään hengenahdistukseen on keuhkoahtaumatauti, joka useimmiten johtuu tupakoinnista. Myös sydämen vajaatoiminta oireilee hitaasti kehittyvänä hengenahdistuksena.

Anemia voi aiheuttaa hengenahdistusta hitaasti tai äkillisesti riippuen anemian syystä. Ahdistus voi johtua myös vaikeasta lihavuudesta, kun keuhkoilla ei enää ole tilaa laajentua. Huono fyysinen kunto saa niin ikään hengästymään helposti.

Hengenahdistus voi johtua myös psyykkisistä tekijöistä. Paniikkikohtaukselle ominaista on hyperventilaatio, jossa hengittää liikaa, mutta tuntuu, ettei saa kunnolla henkeä. Hyperventilaation voi aiheuttaa moni muukin asia, kuten voimakas tunnereaktio tai vaikka kofeiini.

Hengenahdistuksen hoito

Äkillinen hengenahdistus on aina syy hakeutua hoitoon välittömästi. Jos hengenahdistus on voimakasta ja sille ei ole selvää syytä, on soitettava hätänumeroon 112 ja tilattava ambulanssi. Hoitoon tulee hakeutua muutaman päivän sisällä myös, jos huomaa hengästyvänsä tavallista helpommin.

Jos äkillisen hengenahdistuksen syy on tuttu ja siihen on saanut toimintaohjeet, toimitaan ohjeiden mukaan. Näin voi olla esimerkiksi astma- tai paniikkikohtauksen kohdalla. Anafylaktisen reaktion saaneella voi olla adrenaliiniruisku, joka pistetään reiteen.

Hengenahdistuksen syy tulee aina selvittää, sillä sen taustalla on usein hoitoa vaativa sairaus. Syyn selvittyä hoidetaan potilasta syyn mukaisesti.

Esimerkiksi keuhkoahtaumapotilailla tupakoinnin lopettaminen on ehdotonta, lisäksi käytetään lääkehoitoja ja tarvittaessa happirikastinta. Astmaa hoidetaan muun muassa kortisonilla ja keuhkoputkia laajentavilla lääkkeillä. Keuhkoveritulppa vaatii välitöntä sairaalahoitoa ja pitkäaikaisen veren hyytymistä estävän lääkityksen.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00020 http://www.sydansairaala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=285 http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/mika_henkea_ahdistaa