tinnitus, korvien soiminen

Tinnitus

Tinnitus eli korvien soiminen on hyvin yleistä, jopa 10 % väestöstä tinnitus on jatkuvaa. Tinnitus tarkoittaa korvien soimista, joka ei aiheudu ulkoisesta äänestä.

Mistä tinnitus johtuu?

Tinnitus on vinkuva tai kohiseva kuulohavainto, jolle ei ole ulkoista lähdettä. Usein kuulo säilyy normaalina tinnituksesta huolimatta. Tinnitus voi pahimmillaan haitata normaalia elämää, esimerkiksi aiheuttaa nukahtamisen vaikeutta, keskittymiskyvyn puutetta ja muistihäiriöitä.

Korvien soiminen on yleistä, jokainen kokee ohimenevää tinnitusta jossain vaiheessa elämää. Jatkuva tinnitus vaivaa kuitenkin jopa 10 % väestöstä, ja prosentin tai parin verran väestöstä kärsii tinnitusoireista voimakkaasti, jokapäiväistä elämää häiritsevästi.

Tinnituksen voi aiheuttaa moni asia. Tavallisimmin korvien soiminen liittyy sisäkorvan sisäkarvasolujen hermopäätteiden vaurioon. Sisäkorvaa voi vaurioittaa muun muassa melu, joko pitkäaikainen altistuminen kovalle äänelle tai yksi voimakas altistus, esimerkiksi räjähdys tai korvaan osunut isku.

Tinnitus voi liittyä myös kuulon alenemiseen iän myötä. Muita syitä korvien soimiselle voivat olla korvan sairaudet, esimerkiksi Ménièren tauti tai otoskleroosi. Myös jotkin lääkkeet, kuten tulehduskipulääkkeet, voivat saada korvat soimaan. Lisäksi niska- ja hartiaseudun lihaskireys tai purentavika voivat olla tinnituksen taustalla.

Tinnitusta voi myös väliaikaisesti pahentaa moni tekijä. Esimerkiksi korvakäytävän tukkeutuminen, henkinen ja fyysinen rasitus, väsymys, alkoholi ja tupakointi voivat pahentaa tilannetta.

Tinnituksen hoito

Tinnituksen vuoksi on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle, mikäli tinnitus kehittyy nopeasti, korvien soimiseen liittyy huimausta tai kuulon aleneminen tai tinnitus on toispuoleinen. Esimerkiksi työterveyslääkäri voi kirjoittaa lähetteen tarkempiin tutkimuksiin. Tutkimuksia tekevät korvalääkärit sekä audiologit.   

Tinnitukseen ei yleensä ole varsinaista parantavaa hoitoa, mutta häiritsevää korvien soimista voidaan lievittää. Nykyisin käytössä on poisoppimiseen perustuva hoitomuoto TRT -ohjelma (tinnitus retraining therapy). Kyseessä on ohjattu ohjelma, jossa tuotetaan jatkuva ääniympäristö. Tarkoituksena on, että potilaan elimistö oppii olemaan reagoimatta tinnitukseen.

Taustaäänet yleisesti voivat helpottaa tinnitusta ja niiden käyttöä voi kokeilla itsenäisestikin. Kuulolaitetta käyttävät voivat vahvistaa ääntä, jolloin tinnitus ei välttämättä tunnu enää yhtä häiritsevältä.

Lääkehoidon tehosta korvien soimiseen ei ole luotettavaa näyttöä. Tinnituksen vaikutuksia voidaan kuitenkin joskus lievittää myös lääkkeillä, esimerkiksi unettomuuden tai masennuksen hoitona.

Jos tinnituksen aiheuttaa jokin parannettavissa oleva sairaus tai vika, hoidetaan aiheuttajaa, esimerkiksi purentavika.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00281 http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/usein_kysyttya/tinnitus/ http://www.tinnitusyhdistys.fi/3