Virtsankarkailu, inkontinenssi

Virtsankarkailu

Virtsankarkailu, inkontinenssi, on yleinen vaiva naisilla, varsinkin vanhemmalla iällä, ja miehillä eturauhassyöpäleikkauksen jälkeen.  

Etsitkö gynekologia?

Mitä on virtsankarkailu?

Virtsankarkailu on monelle sekä sosiaalinen että hygieeninen ongelma. Tahdosta riippumattoman virtsankarkailun taustalla voi olla monia tekijöitä. Niin miehillä kuin naisillakin virtsankarkailu kuitenkin yleistyy iän myötä. Säännöllisestä ja haittaavasta virtsankarkailusta kärsii yli 70 -vuotiaista naisista noin 60 % ja yli 70 -vuotiaista miehistä noin joka neljäs.

Virtsankarkailua on eri tyyppejä. Ongelmat voidaan jakaa ponnistusinkontinenssiin, pakkoinkontinenssiin, ylivuotoinkontinenssiin sekä kahden ensimmäisen yhdistelmään sekainkontinenssiin.

Ponnistusinkontinenssissa virtsaa karkailee fyysisen ponnistuksen yhteydessä, esimerkiksi aivastaessa. Pakkoinkontinenssiin liittyy pakonomainen virtsaamisen tarve. Rakko supistelee voimakkaasti ja tahattomasti. Puhutaan usein myös yliaktiivisesta rakosta. Ylivuotoinkontinenssi liittyy virtsaretentioon, virtsarakon tyhjenemishäiriöön. Rakko ei tunnista virtsaamisen tarvetta, kunnes jo vuotaa yli.

Virtsankarkailun syyt

Kun virtsankarkailu on jatkuvaa on hyvä selvittää sen aiheuttaja. Joskus taustalla voi olla jokin sairaus, esimerkiksi jokin keskushermoston sairaus tai tulehdus. Myös jokin käytössä oleva lääkitys voi olla syy virtsankarkailuun.

Virtsankarkailun toteamisen perustutkimuksiin kuuluvat gynekologinen tai urologinen tutkimus, lantionpohjan lihasten toiminnan selvittäminen ja virtsanäyte. Oleellista on selvittää oireiden haitat ja virtsankarkailun tyyppi.

Ponnistusinkontinenssin taustalla on virtsaputken sulkijamekanismin sekä virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden heikkous. Altistavia tekijöitä ovat raskaus, useat synnytykset, ylipaino ja tupakointi. Kyse voi olla myös synnynnäisestä kudosten heikkoudesta.

Pakkoinkontinenssi taustalla on niin sanottu yliaktiivisen rakon oireyhtymä, jolle tyypillistä on virtsaamispakko ja tihentynyt virtsaamisen tarve myös ilman virtsankarkailua. Pakkoinkontinenssi voi liittyä esimerkiksi toistuviin virtsatietulehduksiin tai virtsateihin tehtyihin leikkauksiin.  Taustalla voi olla myös neurologinen sairaus, esimerkiksi MS-tauti tai Parkinsonin tauti. Naisilla myös vaihdevuosien jälkeinen estrogeenin puutos voi aiheuttaa pakkoinkontinenssia.

Ylivuotoinkontinenssi on harvinaisempaa ja sen taustalla on virtsarakon tyhjenemishäiriö. Miehillä ylivuotoinkontinenssi liittyy yleensä voimakkaasti suurentuneeseen eturauhaseen.

Virtsankarkailun hoito

Virtsankarkailun hoidossa omatoiminen lantionpohjan lihasten harjoittelu sekä rakon tahdonalaisen toiminnan harjoittelu ovat avuksi. Neuvoja harjoitteluun saa fysioterapeutilta.

Varsinkin vanhoilla ihmisillä tärkeää on myös WC-käynnin esteiden poisto. Virtsaamassa tulee myös käydä tarpeeksi usein.

Elintavoista kahvin, teen ja alkoholin käytön vähentäminen voi olla avuksi virtsankarkailuun. Ylipainoisilla laihduttaminen vähentää rakkoon kohdistuvaa painetta ja helpottaa oireita tehokkaasti.

Naisilla paikallisesti käytettävät estrogeenituotteet voivat olla avuksi, kun kyse on vaihdevuosien jälkeisestä virtsankarkailusta. Voiteita tai emätinpuikkoja saa apteekeista ilman reseptiä.

Erilaiset suojat, kuten vaipat, siteet ja vuoteen suojat eivät poista ongelmaa, mutta parantavat elämänlaatua.

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos virtsankarkailu vaikeuttaa normaalia elämää ja aiheuttaa sosiaalista tai hygieenistä haittaa. Lääkärin apukeinoihin kuuluvat muun muassa lääkehoidot. Säännöllistä lääkehoitoa voi kuitenkin haitata sivuoireet, kuten suun kuivuminen, näön hämärtyminen, huimaus, ummetus ja virtsaumpi.

Naisille voidaan harkita myös niin sanottua injektiohoitoa tai leikkausta. Injektiohoidossa virtsaputken ympärille ruiskutetaan polyakrylamidihydrogeeliä. Hoito sopii sekä ponnistus- että sekainkontinenssin hoitoon. Leikkaustoimenpiteet, nauhaleikkaukset, voidaan tehdä yleensä paikallispuudutuksessa ja niissä virtsaputki tuetaan tukiverkkonauhalla. Leikkauksia tehdään eri menetelmillä. Leikkaushoito sopii ponnistusinkontinenssin hoitoon.

Eturauhasvaivoista johtuvaa virtsankarkailua miehillä voidaan helpottaa eturauhaseen kohdistuvilla toimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi eturauhasen höyläys ja laserhoito.

Ylivuotoinkontinenssia joudutaan joskus hoitamaan toistuvilla rakon katetroinneilla.

Virtsankarkailun ehkäisy

Virtsankarkailua voi ehkäistä lantionpohjan lihasten harjoittelulla jo nuoresta lähtien, ja naisilla varsinkin synnytysten jälkeen. Myös yleinen fyysinen aktiivisuus, painonhallinta sekä tupakoimattomuus ehkäisevät virtsankarkailuongelmia.

Etsitkö urologia?

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00182 http://www.miesklinikka.com/miesklinikka/sairaudet/virtsaelinsairaudet/virtsan_karkailu http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_osio=&p_artikkeli=dlk00344&p_haku= https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Gynekologia/Leikkaukset/Virtsankarkailuleikkaus/