Hampaiden oikomishoidot, hammasraudat

Hampaiden oikomishoidot

Hampaiden oikomishoitoja tehdään tavallisimmin purentavirheiden vuoksi, mutta syynä voi olla myös ulkonäön kohentaminen. Tyypillinen oikomishoitopotilas on 9–12-vuotias, mutta oikomista voidaan tehdä aikuisiälläkin.

Purentavirheet

Purentavirheet johtuvat yleensä perintötekijöistä, mutta syynä voi olla myös tavat, kuten peukalon tai tutin imeminen. Aikuisella purentavirhe voi olla seurausta esimerkiksi hampaan menetyksestä. Purentavirheet vaikeuttavat pureskelua ja voivat aiheuttaa myös kipuja.

Kaikki purentavirheet eivät vaadi oikomishoitoa. Purentavirheestä johtuvan oikomishoidon tarpeen määrittää hammaslääkäri, ja se on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon puolelta. Kosmeettiset hammashoidot tekee aina yksityinen hammaslääkäri.

Etsitkö hammaslääkäriä?

Oikomishoidon tekniikat

Hampaiden oikaisemisessa käytetään joko irrotettavia tai kiinteitä kojeita, niin sanottuja “hammasrautoja”. Sopivat kojeet valitsee hammaslääkäri purentavian mukaan.

Irrotettavia kojeita voidaan pitää koko ajan tai vain iltaisin ja öisin. Koje otetaan pois suusta syömisen ja puhdistuksen ajaksi. Irrotettaviin kojeisiin lukeutuvat myös suun ulkopuoliset kojeet, kuten niskaveto, joka vaikuttaa leukojen kasvuun. Niskaveto kiinnitetään poskihampaissa oleviin kiinteisiin renkaisiin ja sitä käytetään yleensä vain öisin.

Kiinteät kojeet ovat joko hampaan ympärille kiinnitettäviä renkaita tai hampaan pinnalle liimattavia kiinnikkeitä. Kiinnikkeet liimataan yleensä hampaan ulkopinnalle. Kiinnikkeisiin liitettävä kaarilanka liikuttaa hampaita haluttuun suuntaan. Kaarilankoja vaihdetaan ja kiristetään hoidon edetessä. Kiinteitä kojeita ei voi poistaa itse.

Kuinka kauan oikomishoito kestää?

Oikomishoidon aikana hampaat liikkuvat ohjattuun suuntaan maksimissaan noin yhden millimetrin kuukaudessa. Hampaiden oikominen kestää lapsella tavallisesti pari vuotta. Aikuisella oikomishoidon kesto riippuu hoidon laajuudesta. Yksittäisen hampaan pieni oikaisu voi onnistua muutamassa kuukaudessa, mutta laaja hoito voi kestää jopa kolme vuotta.

Onnistuneen oikomisen kannalta on tärkeää käydä säännöllisesti suun terveydenhuollossa ja noudattaa oikomiskojeiden ohjeita huolellisesti. Oikomishoito vaatii siis sitoutumista.

Hoitoa seuraa ylläpitovaihe, jolla varmistetaan oikomishoidon tulosten pysyvyys. Ylläpitovaiheessa voidaan käyttää irroitettavaa muovilevyä (retentiolevy) tai hampaiden sisäpinnoille kiinnitettävää teräslankaa (retentiolanka).

Oikomishoidon haitat

Hampaiden oikominen ei aiheuta kipuja. Oikomiskojeiden kaarilankojen vaihtojen ja kiristämisien yhteydessä suu saattaa kuitenkin tuntua hellältä muutaman päivän ajan. Kovan ruoan pureskelu voi myös olla hankalaa hetkellisesti.

Aina oikominen yksinään ei riitä vaan hampaita voidaan joutua poistamaan tai välipintoja hiomaan. Vaikeissa purentavioissa myös leukaluun leikkaushoidot ovat mahdollisia.

Etsitkö hammaslääkäriä?

https://fi.webdento.com/oikomishoito-hammasraudat/ http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suun-hoitotoimenpiteet/oikomishoito#.VksI5iuF8dw http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=oikomishoito&p_artikkeli=tvo00019 http://www.kauneusjaterveys.fi/terveys-hyvinvointi/terveys/kannattaako-hampaita-oikoa http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/riviin_jarjesty_hampaiden_oikaisu_onnistuu_aikuisenakin http://www.hymyklinikka.fi/oikomishoito-aikuisena/