Pelkopotilaiden hoito, hammaslääkäripelko

Pelkopotilaiden hoito

Pelkopotilaiden hampaiden hoitoon on olemassa nukutusta kevyempiä vaihtoehtoja. Hammaslääkärikammoisten jännitystä voidaan lievittää myös rauhoittavalla esilääkityksellä tai niin sanotulla kevytnukutuksella eli lääkerentoutuksella.

Hammaslääkäripelko

Hammashoitoa jännittää tai pelkää noin kolmannes ihmisistä. Jopa kymmenellä prosentilla pelko estää suun terveydenhuollon tarkastuksissa ja hoitotoimenpiteissä käynnin.

Hoitotoimenpiteiden rajoittuessa akuutteihin tapauksiin jää suun kokonaisvaltainen hoito puuttumaan. Ongelmat suun terveydessä pääsevät tällöin kehittymään pahemmiksi ja vaativat laajempia, vaativampia ja kalliimpia operaatioita.

Etsitkö hammaslääkäriä?

Hammashoito esilääkityksessä

Lievin tapa helpottaa pelkopotilaan jännitystä on rauhoittava esilääkitys. Lääkityksenä käytetään muun muassa diatsepaamia ja midatsolaamia.

Lääkitys antaa potilaalle rentoutuneen olotilan, jossa myös kivun tunteminen lieventyy. Esilääkityksen lisäksi hoidon aikana käytetään kuitenkin yleensä myös puudutusta, sillä rentouttava lääkitys ei poista kivun tunnetta kokonaan.

Lääkityksen toimiminen on aina yksilöllistä, ja joskus esilääkitys voi aiheuttaa yliaktiivisuutta.

Hammashoito lääkerentoutuksessa

Jos esilääkityksen rauhoittava vaikutus ei riitä, voidaan käyttää suonensisäisiä rentouttavia lääkkeitä. Tällöin puhutaan lääkerentoutuksesta tai sedaatiosta. Voidaan käyttää myös termiä kevytnukutus. Lääkityksenä käytetään esimerkiksi fentanyyliä, midatsolaamia ja propofolia.

Lääkerentoutus on tehokkaampi keino kuin perinteinen ilokaasu. Sen voimakkuutta voidaan myös säädellä. Potilas on lääkerentoutuksessa unelias, mutta pysyy hereillä koko toimenpiteen ajan. Usein muistot hoidosta ovat kuitenkin epäselviä.

Parhaiten lääkerentoutus sopii alle kaksi tuntia kestäviin hoitoihin. Pidempiin toimenpiteisiin parempi vaihtoehto on yleisanestesia eli nukutus.

Lääkerentoutuksen toteuttaa tavallisimmin anestesialääkäri ja -hoitaja.

Esilääkityksen tai lääkerentoutuksen jälkeen

Kun hammashoito tehdään esilääkityksessä tai lääkerentoutuksessa, eli sedaatiossa, on hyvä huomioida toipumisaika. Esilääkitys lakkaa vaikuttamasta tavallisesti kahden–kahdeksan tunnin jälkeen lääkkeen otosta. Sedaatiosta toipuminen vie muutaman tunnin.

Molemmissa tapauksissa on hyvä ottaa hoitoon mukaan saattaja, joka varmistaa turvallisen kotimatkan hoidon jälkeen.

Etsitkö hammaslääkäriä?

https://fi.webdento.com/hammashoito-nukutuksessa-nukutushammashoito/ https://www.oral.fi/Hammashoito-ja-palvelut/Suun-ongelmia/Hammaslaakaripelko/Nukutushammashoito/ http://www.postinhammasklinikka.fi/palvelut/hammashoito-nukutuksessa