Hammasproteesi, proteettisen hoidon tarpeen arviointi

Proteettisen hoidon tarpeen arviointi

Hammasproteeseilla korvataan puuttuvia hampaita, pehmytkudoksia tai koko hampaistoja. Proteettinen hoito on useita vastaanottokäyntejä vaativa prosessi, joka alkaa hoidon tarpeen arvioinnilla ja suunnittelulla.

Proteettisen hoidon aloitus

Ennen kuin proteettinen hoito aloitetaan, hammaslääkäri tutkii hampaiden kunnon ja purennan toimivuuden. Perustutkimuksiin kuuluu myös suun limakalvojen, ikenien, puremalihasten ja leukanivelien tarkastus.

Arviointikäynnillä hammaslääkäri voi tehdä kirjalliset kustannusarviot ja hoitosuunnitelmat eri vaihtoehdoista. Tärkeää on myös määritellä hoidon tavoitteet.

Etsitkö hammaslääkäriä?

Proteettisen hoidon muodot

Hammasprotetiikkaan kuuluu koko hampaiston korvaamisen lisäksi yksittäisten tai useiden puuttuvien hampaiden korvaaminen. Lisäksi protetiikkaan lasketaan vaurioituneiden hampaiden kruunutus. Myös hammaslaminaatit voivat olla osa proteettista hoitoa.

Hammasproteesit voivat olla pysyviä, esimerkiksi implanttiin kiinnitettyjä, tai irrotettavia. Hammaskruunut ja -sillat ovat kiinteitä proteeseja, samoin hammaslaminaatit.

Kokoproteesi ja osaproteesi ovat tyypillisiä irrotettavia proteeseja. Myös irrotettavien kokoproteesien kiinnitystä voidaan parantaa hammasimplanteilla.  

Yksittäiset puuttuvat tai vahingoittuneet hampaat hoidetaan tavallisesti kruunuilla. Kruunu korvaa hampaan näkyvän osan. Useamman vierekkäisen puuttuvan hampaan korvaa puolestaan tavallisimmin hammassilta. Molemmat voidaan kiinnittää omien terveiden tai juurihoidettujen juurien lisäksi myös hammasimplanttiin eli keinojuureen. Laminaateilla korjataan hampaiden väriä tai muotoa ja ne kiinnitetään hampaan ulkopinnoille.

Osaproteeseja käytetään silloin kuin omia hampaita on jäljellä vähän. Osaproteesi on myös metallista ja muovista valmistettu rankaproteesi. Kokoproteesi korvaa täysin puuttuvat hampaat.

Hammasproteeseja valmistetaan useista eri materiaaleista. Tavallisia materiaaleja ovat akryyli, metalliseokset ja keramiikka. Lisäksi käytetään näiden eri materiaalien yhdistelmiä.

Proteettisen hoidon jatko

Arvioinnin ja suunnitteluvaiheen jälkeen proteettinen hoito jatkuu proteesin valmistuksella. Kun proteesi on valmis ja kiinnitetty, tarvitaan vielä kontrollikäyntejä. Kontrollikäynneillä varmistetaan proteesin sopivuus suuhun ja purentaan.

Jatkossa on tärkeää huolehtia hyvin suuhygieniasta ja käydä hammaslääkärin tarkastuksissa säännöllisesti. Suun kudokset muokkautuvat jatkuvasti, ja on tarpeen varmistaa proteesin istuvuus jatkossakin. Tarvittaessa hammaslääkäri muokkaa proteesia sopivaksi.

Hyvällä suuhygienialla ja proteesin puhdistuksella hammasproteesi kestää jopa eliniän.

Etsitkö hammaslääkäriä?

https://fi.webdento.com/hammasimplantti-hammasimplantit-hinta/ https://www.oral.fi/Hammashoito-ja-palvelut/Protetiikka/ http://www.hammassairaala.fi/Protetiikka http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suun-hoitotoimenpiteet/hammasproteesit-kruunut-sillat-ja-laminaatit#.VlL0inbhDRY