Silmänpaineen mittaus, silmänpainemittari

Silmänpaineen mittaus

Silmänpaineen mittauksella seurataan silmien terveyttä, ja mittaus olisi hyvä tehdä säännöllisesti. Silmänpaineen seuranta on tärkeää varsinkin glaukooman seulonnassa.

Etsitkö silmälääkäriä?

Miksi silmänpaine mitataan?

Silmänpaineita seurataan erityisesti glaukooman (silmänpainetauti) vuoksi. Korkea silmänpaine on merkittävin riskitekijä glaukoomalle, vaikka kaikilla glaukoomaa sairastavilla silmänpaineet eivät kohoakaan normaalipainetta korkeammiksi.

Normaali silmänpaine on 10–21 mmHg (elohopeamillimetriä). Kun silmänpaine on 22–29 mmHg, glaukoomariski on 10–13 kertainen. 30–35 mmHg paineella riski on jo 40 kertainen.

Silmänpaine voi kohota huomaamatta, joten silmänpaineet tulisi mittauttaa säännöllisesti.

Miten silmänpaine mitataan?

Silmänpaine voidaan mitata usealla eri tavalla. Silmälääkärit käyttävät tavallisesti tarkinta silmänpainemittaria (applanaatiotonometri), optikot useimmiten puhallustonometria tai kimmoketonometria.

Applanaatiotonometria käytettäessä silmä puudutetaan silmätipoilla. Silmänpainemittari asetetaan puudutetulle silmän pinnalle, eli sarveiskalvolle, ja se mittaa silmänpaineen hetkessä. Mittaaminen ei yleensä juurikaan tunnu.

Puhallustonometria käytettäessä silmää ei tarvitse puuduttaa. Mittauksessa apuna on ilmasuihku, joka voi tuntua hetken epämiellyttävältä, mutta ei satu.

Kimmoketonometrissä pieni ja kevyt anturi kimmotetaan silmän pinnalle. Mittaaminen ei satu eikä sitä varten tarvitse puudutusta, koska anturi koskettaa silmää vain parin sekunnin tuhannesosan ajan.

Glaukooma

Glaukoomassa silmän nestekierto on häiriintynyt, mikä tavallisesti aiheuttaa silmänpaineen kohoamista. Korkea silmänpaine vaurioittaa ajan mittaan näköhermoa, jolloin näkökyky heikkenee.

Glaukooman seulonnassa silmänpaineen mittaus on tärkeä, mutta ei ainoa tarvittava tutkimus. Kohonnut silmänpaine on kuitenkin syy tarkempiin tutkimuksiin. Optikot eivät diagnosoi silmäsairauksia, mutta lähettävät tarvittaessa jatkotutkimuksiin silmälääkärille.

Glaukooma on usein pitkään oireeton, joten säännöllinen silmien terveyden tarkkailu on avainasemassa sen toteamiseen ajoissa.

Äkillisessä glaukoomakohtauksessa silmänpaine nousee nopeasti ja jopa 80 mmHg:iin. Oireina ovat päänsärky, kova kipu ja punoitus silmässä sekä mahdollisesti oksentelu. Silmä voi tuntua kovalta ja pupillit olla laajentuneet ja reagoimattomat. Usein valojen ympärillä näkyy sädekehiä (halo-ilmiö). Tällöin on hakeuduttava välittömästi hoitoon.

Glaukoomariskiä kasvattaa silmänpaineen lisäksi muun muassa ikä, likinäköisyys, mykiön hilseily ja lähisuvussa esiintynyt glaukooma.

Etsitkö silmälääkäriä?

http://www.glaukooma.com/vastaanotolla.html http://www.glaukooma.com/mittaus.html http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00452 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/55477/Opinnaytetyo.pdf?sequence=1