Sterilisaatio

Sterilisaatio

Sterilisaatio on hyvä menetelmä, kun tavoitteena on lopullinen, pysyvä ehkäisykeino. Naisten sterilisaatiot toteutetaan pääasiassa kahdella eri menetelmällä.

Etsitkö gynekologia?

Sterilisaation edellytykset

Sterilisaatio on lailla säädelty ehkäisymenetelmä. Tavallisimmin sterilisaatioon vaaditaan joko vähintään kolme lasta tai 30 vuoden ikä. Sterilisaatio voidaan tehdä myös, jos raskaus uhkaisi naisen terveyttä tai henkeä, muut ehkäisymenetelmät eivät tule kyseeseen, ei ole kykenevä hoitamaan lasta esimerkiksi sairauden vuoksi tai lapsella olisi suuri riski vakavasta sairaudesta tai vammasta.

Sterilisaation kohdalla on tiedostettava selvästi, että kyseessä on pysyvä ehkäisykeino. Sterilisaatiota varten tarvitaan lääkärin lausunto. Joissain tapauksissa vaaditaan kahden lääkärin lausunto tai lupa Valviralta.

Lue myös miehen sterilisaatiosta eli vasektomiasta.

Sterilisaatio laparoskooppisesti

Pidempään käytössä ollut menetelmä tehdä naisen sterilisaatio on tehdä toimenpide laparoskopiassa eli vatsaontelon tähystysleikkauksessa.

Vatsaontelon tähystyksessä tehtävässä sterilisaatiossa munanjohtimiin asetetaan tavallisesti metalliset klipsit, jotka tukkivat munanjohtimet lopullisesti estäen munasolun ja siittiön kohtaamisen. Toimenpide tehdään yleensä nukutuksessa, ja sairaalassa joutuu viettämään useimmiten vain yhden päivän. Sairausloman pituus on noin 3–5 päivää.

Klipseillä tehty sterilisaatio on luotettava ehkäisymenetelmä. Ehkäisyteho on noin 99,7 %. Huomattava osa toimenpiteen jälkeisistä raskauksista on kohdunulkoisia raskauksia.

Klipseillä laparoskopiassa tehty sterilisaatio on mahdollista purkaa ja noin 90 %:lle hedelmällisyys palautuu.

Sterilisaatio Essure -menetelmällä

Uudempi menetelmä sterilisaatiolle on niin kutsuttu Essure -menetelmä. Tällöin sterilisaatio tehdään kohdun tähystyksessä eli hysteroskopiassa, ja leikkaushaavoja ei synny lainkaan.

Essure -menetelmässä molempiin munanjohtimiin viedään tähystyksessä kohdunkaulan ja kohdun kautta niin sanotut spiraalit (mikroimplantit). Munanjohtimet tukkeutuvat noin kolmen kuukauden kuluessa, kun implantti ja keho yhdessä muodostavat kudosesteen. Ehkäisyteho on pitävä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä, joten sitä odotellessa on käytettävä muuta ehkäisyä.

Ehkäisyteho varmistetaan jälkitarkastuksessa, jossa tarkastetaan spiraalien oikea sijainti ja munanjohtimien tukkeutuminen. Yleensä jälkitarkastus tehdään ultraäänitutkimuksena kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä.

Essure on hyvin luotettava ehkäisymenetelmä. Tutkimustulokset kertovat ehkäisytehoksi jopa yli 99,6 % onnistuneen spiraalien asennuksen jälkeen.

Essure -menetelmällä tehtyä sterilisaatiota ei voi purkaa.

Sterilisaation vaikutukset

Sterilisaation jälkeen naisen hormonitoiminta ja kuukautiset jatkuvat normaalisti. Raskauden ehkäisy perustuu munanjohtimien tukkimiseen, jolloin munasolu ja siittiö eivät pääse kohtaamaan.

Toimenpiteenä sterilisaatio on pieni ja siihen liittyvät riskit vähäisiä. Kaikkiin nukutuksiin, leikkauksiin ja puudutuksiin liittyy kuitenkin aina pieni komplikaatioiden riski.

Essure -menetelmällä tehdyn sterilisaation jälkeen tavallisimmat haitat ovat selkä- ja vatsakivut sekä yhdyntäkivut.

Etsitkö gynekologia?

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00747 http://www.essure.fi/ http://www.sterilisaatio.fi/fi/filshie-klipsimenetelma