Uniapnean hoito, uniapneakisko

Uniapnean hoito

Uniapnean aiheuttamiin öisiin hengityskatkoksiin saa apua myös hammaslääkäriltä. Hoitona voidaan käyttää uniapneakiskoa, jota kutsutaan myös kuorsauskiskoksi.

Mitä uniapnea on?

Uniapnea on unihäiriö, joka aiheuttaa nukkuessa hengityskatkoksia. Hengityskatkokset johtuvat nielun ahtautumisesta, joka voi johtua rakenteellisista syistä, esimerkiksi ahtaasta nenästä tai nielusta, mutta myös ylipainosta. Ylipaino on merkittävin yksittäinen riskitekijä uniapneassa.

Katkokset voivat kestää muutamasta sekunnista jopa yli minuuttiin. Tyypillinen oire on kuorsaaminen. Erityisesti kovaääninen ja katkonainen kuorsaus liittyy uniapneaan. Kaikki uniapneasta kärsivät eivät kuitenkaan kuorsaa, ja kuorsaajista uniapneaa sairastaa vain noin kymmenen prosenttia.

Etsitkö hammaslääkäriä?

Uniapnean oireet

Kuorsauksen lisäksi uniapneasta seuraa tyypillisesti myös väsymystä. Ärtyneisyys, keskittymiskyvyn puute ja masentuneisuus ovat niin ikään uniapnean oireita. Hoitamaton uniapnea lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä huomattavasti. Riski useisiin muihin vakaviin sairauksiin, kuten aivoinfarktiin ja tyypin 2 diabetekseen, lisääntyy myös uniapnean myötä.

Uniapnean toteaminen itse voi olla vaikeaa. Monesti kuorsaukseen ja hengityskatkoksiin kiinnittääkin huomion kumppani, jonka kanssa nukkuu. Lääkärissä uniapnean toteaminen on helppoa ja siihen saatava hoito on tehokasta.

Uniapnean hoito uniapneakiskolla

Varsinkin lievään uniapneaan käytetään hoitona uniapneakiskoa eli kuorsauskiskoa. Kuorsauskiskolla voidaan hoitaa kuorsausta myös muuten kuin uniapnean yhteydessä. Sitä voidaan käyttää hoitona yksin tai yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa.

Uniapneakisko on väline, joka työntää alaleukaa eteenpäin vähentäen kielen taaksepäin painumista. Näin kieli ja kitalaen pehmeät osat eivät pääse tukkimaan nielua. Kiskoa pidetään hampaissa öisin nukkuessa.

Kuorsauskiskoja on monia eri malleja. Hammaslääkärissä hampaista otetun mallin perusteella tehdyt yksilölliset kiskot ovat tehokkaampia ja mukavampia käytössä kuin aihioista kuuman veden avulla itse muotoiltavat kiskot. Yleensä uniapneakiskoihin tottuu parin ensimmäisen käyttöviikon aikana.

Uniapneakiskoon liittyvät ongelmat

Uniapneakisko soveltuu parhaiten normaalipainoisille, lievästä tai keskivaikeasta uniapneasta kärsiville henkilöille.

Uniapneakisko ei sovellu niille, joilla on vaikea hampaiden kiinnityskudosten sairaus. Kisko saattaa myös aiheuttaa kipuja leukanivelissä tai hampaissa ja lisätä syljen eritystä käytön aikana. Kuorsauskisko voi myös vaikuttaa purentaan ja pahentaa purentavirheitä.

Etsitkö hammaslääkäriä?

http://www.uniapnea.fi/ http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00712 http://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/uniapnea http://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/uniapnea/uniapnean-hoito http://www.uniapnea.info/ http://dentalteam.fi/data/documents/HT3_2013_uniapnea.pdf http://nukkula.fi/